Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

NN 21/2017 (10.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Ministarstvo poljoprivrede

496

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15.) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UPISU U UPISNIK TRGOVACA VOĆEM I POVRĆEM

Članak 1.

U Pravilniku o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br. 111/14.) u članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže se upravna pristojba u državnim biljezima kako je propisano propisima kojima se uređuju upravne pristojbe.«

Članak 2.

U Prilogu I, točka (c) mijenja se i glasi: »(c) upravnu pristojbu«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/15

Urbroj: 525-07/0817-17-10

Zagreb, 1. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.