Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

NN 21/2017 (10.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

497

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBLIKU I TROŠKOVIMA IZDAVANJA GLAVNE SVJEDODŽBE

Članak 1.

Prilog 1. i Prilog 3. koji su sastavni dio Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (»Narodne novine« broj 4/11 i 42/11) zamjenjuju se novim Prilogom 1. i Prilogom 3. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/05

Urbroj: 525-11/1059-17-1

Zagreb, 24. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.