Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra šumskih sjemenskih objekata

NN 21/2017 (10.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra šumskih sjemenskih objekata

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

499

Na temelju članka 28. stavka 3. i članka 29. stavka 6. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA

Članak 1.

Prilog 1., Prilog 2. i Prilog 3. koji su prilog i sastavni dio Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine« broj 4/11) zamjenjuju se novim Prilogom 1., Prilogom 2. i Prilogom 3. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/03

Urbroj: 525-11/1059-17-1

Zagreb, 24. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.