Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

NN 21/2017 (10.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

500

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIK DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Članak 1.

Prilog 1. i Prilog 2. koji su prilog i sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine« broj 4/11 i 58/11) zamjenjuju se novim Prilogom 1. i Prilogom 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/06

Urbroj: 525-11/1059-17-1

Zagreb, 24. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.