Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2017.«

NN 22/2017 (13.3.2017.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2017.«

Hrvatska narodna banka

510

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2017.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2017.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), pušta se u optjecaj 15. ožujka 2017.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 825/2017.

Zagreb, 8. ožujka 2017.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke guverner
Boris Vujčić, v. r.