Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora za državnu službu

NN 23/2017 (15.3.2017.), Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora za državnu službu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

520

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 66. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Imenuje se STANKA VUČICA predsjednicom Odbora za državnu službu.

Klasa: 080-02/17-01/104 Urbroj: 5030115/1-17-02 Zagreb, 8. ožujka 2017.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.