Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«

NN 23/2017 (15.3.2017.), Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

521

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 6. stavka 2. Zakona o Zakladi »Hrvatska za djecu« (»Narodne novine«, broj 82/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE »HRVATSKA ZA DJECU«

1. Razrješuje se BERNARDICA JURETIĆ dužnosti predsjednice Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«.

2. Razrješuje se ANTE BABIĆ dužnosti zamjenika predsjednice Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«.

3. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«:

- JOSIP SARIĆ, imenovan na prijedlog ministrice nadležne za socijalnu politiku

- IVANA BOŠNJAK, imenovana na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje

- ANA MOČIĆ PAVIĆ, dr. med., imenovana na prijedlog ministra nadležnog za zdravlje

- NADA MURGANIĆ, imenovana na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za obitelj

- MARKO SLADOLJEV, imenovan na prijedlog radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za socijalnu skrb.

Klasa: 080-02/17-02/68 Urbroj: 5030115/1-17-02 Zagreb, 8. ožujka 2017.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.