Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017.

NN 23/2017 (15.3.2017.), Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

531

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 22. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2017., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2017.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. siječnja 2017. iznosi 61,99 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Klasa: 041-01/17-02/3 Urbroj: 341-99-01/01-17-2 Zagreb, 9. ožujka 2017.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Marinko Papuga, v. r.