Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 25/2017 (20.3.2017.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

555

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Razrješuje se ANKA MRAK TARITAŠ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, dužnosti predsjednice Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

- mr. sc. LJERKA MARIĆ, predstavnica Nacionalne kontaktne točke

- HRVOJE DOKOZA, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode

- mr. sc. LEDA LEPRI, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske

- VIKTOR KOPRIVNJAK, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obranu

- dr. sc. MARKO LONČAREVIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije

- mr. sc. BLAŽENKA MIČEVIĆ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

- MILJENKA KUHAR, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje

- SANJA ŠABAN, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine

- GORAN BASARAC, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo

- dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina

- ŽAKLINA ČIZMOVIĆ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike

- LUKŠA ČIČOVAČKI, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe

- doc. dr. sc. NENAD LEDER, predstavnik javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti

- DAMIR DELAČ, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike

- TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije

- ROBERT PAJ, predstavnik strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/17-02/79

Urbroj: 5030115/1-17-02

Zagreb, 16. ožujka 2017.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.