Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 25/2017 (20.3.2017.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

556

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Imenuje se dr. sc. MILAN REZO, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, predsjednikom Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Za članove Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

- mr. sc. LJERKA MARIĆ, predstavnica Nacionalne kontaktne točke

- DARIO MATANOVIĆ, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike

- BERNARD GRŠIĆ, predstavnik Ministarstva uprave

- DRAGANA ZOVKO, predstavnica Ministarstva obrane

- DRAŽEN ANTOLOVIĆ, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

- LANA BOGDAN, predstavnica Ministarstva poljoprivrede

- doc. dr. sc. TOMISLAV SOKOL, predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

- mr. sc. ANUŠKA DERANJA CRNOKIĆ, predstavnica Ministarstva kulture

- MLADEN MAROS, predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

- dr. sc. DAMIR ŠANTEK, predstavnik Državne geodetske uprave

- ŽAKLINA ČIZMOVIĆ, predstavnica Državnog zavoda za statistiku

- LUKŠA ČIČOVAČKI, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

- doc. dr. sc. NENAD LEDER, predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta

- DAMIR DELAČ, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

- TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca

- ROBERT PAJ, predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/17-01/121

Urbroj: 5030115/1-17-02

Zagreb, 16. ožujka 2017.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.