Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

NN 26/2017 (22.3.2017.), Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

578

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 108. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 17. ožujka 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora ZDRAVKO RONKO.

II.

Za predsjednicu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora bira se ANA-MARIJA PETIN.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-03/15

Zagreb, 17. ožujka 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.