Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

NN 26/2017 (22.3.2017.), Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda

HRVATSKI SABOR

579

Na temelju članka 92. Ustava Republike Hrvatske i članaka 2. i 3. Zakona o istražnim povjerenstvima (»Narodne novine«, br. 24/96.) Hrvatski sabor na sjednici 10. veljače 2017. i 17. ožujka 2017. donio je

ODLUKU

O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM I DRUGIM RESURSIMA IMUNOLOŠKOG ZAVODA

I.

Osniva se Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda.

II.

Za djelovanje Istražnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke postoji javni interes da se utvrde sve bitne okolnosti poslovanja Imunološkog zavoda, od procesa pretvorbe i privatizacije 1990. do danas. Dobiveni rezultati pomoći će u rasvjetljavanju okolnosti poslovanja Imunološkog zavoda te stvoriti pretpostavke za kvalitetnu procjenu svih poslovnih mogućnosti za uspješan oporavak Zavoda. Otkriju li se tijekom rada Istražnog povjerenstva okolnosti i činjenice koje upućuju na to da je tijekom godina bilo nezakonitosti u djelovanju uprava, nadzornih odbora i drugih tijela Imunološkog zavoda, ili trećih osoba povezanih sa Zavodom, rezultati istraživanja mogu predstavljati temelj za eventualni kazneni progon i naposljetku naknadu štete od počinitelja.

III.

Istražno povjerenstvo dužno je utvrditi:

1. postoji li i koja je odgovornost dosadašnjih predsjednika i članova uprava Imunološkog zavoda, članova nadzornih odbora ili ostalih fizičkih ili pravnih osoba povezanih s Imunološkim zavodom za poslovne odluke i tokove novca koji su rezultirali današnjim financijskim stanjem Zavoda

2. na koji je način utvrđivan temeljni kapital Imunološkog zavoda prije procesa pretvorbe i privatizacije poduzeća te koja je sve imovina bila obuhvaćena temeljnim kapitalom

3. što je nakon postupka pretvorbe i privatizacije ušlo u imovinu Imunološkog zavoda te pod kojim vrijednostima

4. a) koliko je sojeva bilo u vlasništvu Imunološkog zavoda u trenutku procjenjivanja vrijednosti 1990. godine i kolika im je bila vrijednost

b) koliko je sojeva u vlasništvu Imunološkog zavoda danas i kolika im je vrijednost

c) na koji se način raspolagalo razlikom u vrijednosti sojeva 1990. godine i danas

5. je li u raspolaganju sojevima u vlasništvu Imunološkog zavoda došlo do kršenja Ustava i zakona

6. zašto Vlada RH nije iskoristila činjenicu da je biotehnologija strateška grana u Republici Hrvatskoj navedena u Strategiji pametne specijalizacije (»Narodne novine«, br. 32/16.) koju je Vlada RH donijela početkom 2016. godine te zašto Imunološki zavod nije proglašen tvrtkom od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13., 18/16.)

7. zašto niti jedna Vlada RH nije planirala uložiti u Imunološki zavod iz strukturnih fondova, što je bila jedinstvena prilika da se modernizira zastarjela infrastruktura Imunološkog zavoda

8. je li bilo pogodovanja inozemnim biotehnološkim i farmaceutskim tvrtkama koje se koriste virusnim sojevima u proizvodnji cjepiva, posebice protiv dječjih ospica

9. je li bilo pogodovanja ili nezakonitosti vezanih uz postupke pregovora i sklapanja svih većih inozemnih ugovora koje je Imunološki zavod sklapao

10. je li posljednjim preoblikovanjem trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod došlo do kršenja Ustava Republike Hrvatske i važećih zakonskih propisa kojima se uređuje djelokrug, rad i ovlasti Imunološkog zavoda.

IV.

U postupku istraživanja Istražno povjerenstvo dužno je izvršiti uvid u svu dokumentaciju i druge isprave vezane uz predmet istrage, pribaviti iskaze svjedoka i nalaze vještaka.

Istražno povjerenstvo dužno je svakoj osobi čiji se rad ili ponašanje ispituje omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima tog djelovanja.

V.

Istražno povjerenstvo dužno je obaviti istraživanje za koje je osnovano najkasnije u roku od šest mjeseci od dana osnivanja te nakon toga Hrvatskom saboru podnijeti izvješće o tom prijedlogu.

VI.

Istražno povjerenstvo ima petnaest (15) članova.

VII.

U Istražno povjerenstvo imenuju se:

za predsjednika

IVAN VILIBOR SINČIĆ

za potpredsjednicu

GROZDANA PERIĆ

za tajnika

MARKO ŠIMIĆ

za članove:

ŽELJKA JOSIĆ

dr. sc. GORAN DODIG

dr. sc. DRAGO PRGOMET

IVAN ĆELIĆ

KAŽIMIR VARDA

SILVANO HRELJA

dr. sc. IVAN LOVRINOVIĆ

TOMISLAV PANENIĆ

KREŠO BELJAK

ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ

MARTA LUC-POLANC

dr. sc. BRANKO GRČIĆ.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-12/17-14/01

Zagreb, 17. ožujka 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.