Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

NN 26/2017 (22.3.2017.), Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

592

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 60 od 16. svibnja 2014. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBAVIJESTI O PRIPAJANJU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA I NAČINU NJENE DOSTAVE

U Pravilniku o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave (»Narodne novine«, broj 60/2014) u članku 4. stavku 2. umjesto riječi »Obavijest iz stavka 2. ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi »Obavijest iz članka 3. ovog Pravilnika«.

Klasa: 011-02/14-04/38

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 17. ožujka 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.