Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Stjepanu (Nikola) Biletiću

NN 28/2017 (29.3.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Stjepanu (Nikola) Biletiću

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

628

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za dugogodišnju socijalnu i humanitarno-karitativnu skrb te promicanje moralnih društvenih vrednota, odlikuje se

STJEPAN (Nikola) BILETIĆ.

Klasa: 060-03/17-13/02

Urbroj: 71-06-04/6-17-01

Zagreb, 15. ožujka 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.