Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

NN 28/2017 (29.3.2017.), Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,
MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

644

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donosi

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. iznosi 5.685,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2017., iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 966,45 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.137,00 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.250,70 kn.

Ova Odluka stupa na snagu s 1. travnja 2017. godine.

Klasa: 552-07/17-02/41

Urbroj: 519-03-1-2/4-17-3

Zagreb, 24. ožujka 2017.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.