Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

NN 28/2017 (29.3.2017.), Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

Ministarstvo poljoprivrede

645

Na temelju članaka 23. i 36. Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 48/15) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

POPIS

PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA KOJE SE CRPE IZ TLA REPUBLIKE HRVATSKE ILI DRŽAVE KOJA NIJE ČLANICA EUROPSKE UNIJE

I. POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA

Trgovački naziv proizvodaNaziv izvoraMjesto korištenja izvoraZemlja
podrijetla
JAMNICAJanino vreloPisarovinaRepublika Hrvatska
JANASveta JanaGorica
Svetojanska
Republika Hrvatska
KALNIČKAKalničkaApatovecRepublika Hrvatska
STUDENACGrofova vrelaLipikRepublika Hrvatska
LIPIČKI STUDENACAntunovo vreloLipikRepublika Hrvatska
SARAJEVSKI KISELJAKVrelo Park (B4)KiseljakRepublika Bosna i Hercegovina
MIVELA-MgMivela-1VelućeRepublika Srbija


II.

Popis svih priznatih mineralnih voda koje se mogu nalaziti na tržištu Europske unije objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije pod nazivom »Lista prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama Europske unije« (List of natural mineral waters recognised by Member States, Official Journal of the European Union).

III. POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH IZVORSKIH VODA

Trgovački naziv proizvodaNaziv izvoraMjesto korištenja izvoraZemlja
podrijetla
CETINACetinaCivljaneRepublika Hrvatska
GODAGodaLičko LešćeRepublika Hrvatska
KALAKalaApatovecRepublika Hrvatska
RINARina IIIRaduč, LovinacRepublika Hrvatska
SANTAKrupaKrupa, Kaštel ŽegarskiRepublika Hrvatska
STUDENAStudenaLipikRepublika Hrvatska
SVETI ROKSveti RokSveti RokRepublika Hrvatska
VIVALjutaGruda, KonavleRepublika Hrvatska
NEVRANevraDeževiceRepublika Bosna i Hercegovina


IV.

Objavom ovog Popisa prestaje važiti Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Repub­like Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (»Narodne novine«, broj 6/16).

V.

Ovaj Popis stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-27/17-01/03

Urbroj: 525-09/1229-17-1

Zagreb, 15. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.