Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

NN 31/2017 (5.4.2017.), Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

696

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 19. stavka 1. Protokola (br. 3) o Statutu Suda Europske unije (Službeni list C 326, 26. 10. 2012.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O OBAVLJANJU POSLOVA ZASTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE PRED SUDOM EUROPSKE UNIJE

I.

Poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije obavlja zastupnik Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije.

II.

Zastupnik Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije ima položaj pomoćnika ministra vanjskih i europskih poslova i upravlja radom uprave nadležne za poslove europskog prava.

III.

Zastupnik Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije zastupa državne interese Republike Hrvatske u svim postupcima pred Sudom, Općim sudom i specijaliziranim sudovima koje obuhvaća Sud Europske unije.

IV.

U obavljanju povjerenih poslova zastupnik Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije, ovlašten je:

– zastupati Republiku Hrvatsku u svim postupcima pred svim sudovima koje obuhvaća Sud Europske unije

– koordinirati izvršenje presuda i odluka Suda Europske unije u Republici Hrvatskoj

– pregovarati sa strankama koje sudjeluju u postupku pred Sudom Europske unije

– imenovati zamjenike koji ga zamjenjuju u slučaju odsutnosti ili spriječenosti te obavljaju druge poslove koje im povjeri zastupnik

– obavljati druge poslove u vezi sa zastupanjem državnih interesa Republike Hrvatske.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/88

Urbroj: 50301-23/21-17-2

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.