Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče

NN 31/2017 (5.4.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

698

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PLOČE

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Ploče (»Narodne novine«, br. 19/97, 139/97, 18/99 i 140/12), u točki IV. stavku 1. točka 1. Bazen Ploče, mijenja se i glasi:

»1. BAZEN PLOČE

a) Kopneni dio

Kopneni dio Bazena luke Ploče obuhvaća prostor koji je omeđen obalnom crtom koja označava vodnu granicu kopnenog dijela lučkog područja i crtom na kopnu koja označava njegovu kopnenu granicu.

Obalna crta započinje točkom na južnoj obali kanala Birina – more, trideset metara uzvodno od njegovog ušća (lomna točka br. 7), ide obalnim rubom kanala do njegovog ušća, nastavlja obalnim rubom Putničke obale, Bosanske obale, obale br. 1, obale br. 2, obale br. 3, nastavlja neuređenim obalnim rubom do obale br. 5. Obalna crta se nastavlja rubom obale br. 5, neuređenom obalnim rubom buduće obale broj 6, rubom obale br. 7, te nastavlja zapadnim obalnim rubom novoizgrađene zaštitne građevine /đige/, rubom obalne konstrukcije Terminala rasutih tereta, duž desne obale Kanala Vlaška – more, da bi završila u blizini zaštitne ograde poduzeća Kartonplast (lomna točka br. 35).

Crta na kopnu započinje točkom na južnoj obali kanala Birina – more, trideset metara uzvodno od njegovog ušća (lomna točka br. 7), ide sjevernim pa nastavlja zapadnim rubom postojeće gradske prometnice uz Putničku obalu do parka uz zgradu Lučke kapetanije, skreće prema zapadu do ograde Slobodne zone luke Ploče, nastavlja ogradom do ulaza br. 2 luke Ploče. Od ovoga ulaza linija prelazi na suprotnu stranu prometnice nastavljajući ogradom do prijelaza grupe kolosijeka za obalu br. 5, nastavlja sjevernom ivicom kolosiječne ranžirne skupine 2, južnom ivicom ranžirne skupine 1, obuhvaćajući parkiralište uz željeznički kolodvor, nastavlja sjevernim rubom ranžirne skupine 1 do cestovnog prijelaza u blizini TS Vranjak te dolazi do istočne granice ulaznog terminala (lomna točka 19). Od te točke granica ide sjeverno granicom lateralnog kanala sa retencijom do priključne ceste Čeveljuša – luka Ploče (lomne točke 22,23) te nastavlja južnom granicom lateralnog kanala sa retencijom do istočne granice ulaznog terminala (lomna točka 26).

Granica nadalje ide prema jugu istočnom granicom ulaznog terminala do cestovnog glavnog ulaza u luku Ploče (lomne točke br. 30,31). Granica nastavlja prema zapadu južnim rubom glavne lučke ceste do unutarnjeg parkinga ulaznog terminala (lomna točka 32). Od te točke granica ide prema jugu istočnom granicom unutarnjeg parkinga ulaznog terminala te dalje nastavlja ogradom poduzeća Kartonplast te završava na desnoj obali Kanala Vlaška – more (lomna točka br. 35).

Kopneni dio lučkog područja sastoji se i od dijela lateralnog kanala koji ide od južne granice priključne ceste Čeveljuša – luka Ploče (točka 52) istočnom granicom lateralnog kanala do kanala Vlaška (lomne točke 54,55) te nastavlja zapadnom granicom lateralnog kanala do južne granice priključne ceste Čeveljuša – luka Ploče (lomna točka 57).

Ovaj dio lučkog područja označen je katastarskim česticama broj: 894, 918/1, 2078/1, 2078/10, 2078/11, 2078/12, 2078/13, 2078/14, 2078/15, 2078/16, 2078/17, 2078/18, 2078/19, 2078/20, 2078/21, 2078/26, 2078/27, 2078/28, 2078/29, 2078/30, 2078/31, 2078/32, 2078/33, 2078/36, 2078/37, 2078/38, 2078/39, 2078/40, 2078/41, 2078/42, 2078/43, 2079/1, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2087/1, 2087/2, 2099, 2100, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111/1, 2111/2, 2122, 2123, 2124, 2128, 2130, 2131, dio 2132, 2133, 2134, 2135, dio 2141/1, 2141/4, 2141/5, 2167/3, 2167/5, 2167/6, 2167/7, 2167/8, 2167/9, 2167/10, 2167/11, 2167/12, 2167/13, 2167/14, 2172/3, 2173/1, 2173/3, 2175/14, 2175/15, 2178/2, 2178/7, 2178/8, 2178/9, 2178/10, 2195, 2204, 2205/1, 2222, dio 901/1, 2078/45, 2078/46, 2078/49, 2078/48, 2078/47, 2078/50, 2065/12, 2178/11, 2065/11, 2065/6, 2065/7, 2178/3, 2078/9, 2195, 2065/14, 2220/5, 2065/16, 2175/24, 2175/26, 2175/25, 2175/28, sve u katastarskoj općini Ploče (k.o. Ploče).

Apsolutne koordinate karakterističnih lomnih točaka kopnenog dijela lučkog područja bazena Ploče iskazane su u metrima u koordinatnom HTRS96/TM sustavu:

A1.) Granica prema moru – obalna crta

BREN
A576 241,434 768 487,16
6576 075,394 768 431,68
5576 023,704 768 297,84
4575 786,614 768 396,01
3575 617,244 768 236,32
2575 685,034 768 069,95
1575 277,424 768 034,04
51575 278,884 767 784,59
50575 784,604 767 823,34
49575 686,344 767 574,87
48575 407,154 767 553,42
47575 304,884 767 521,24
46575 401,284 767 376,32
45575 174,874 767 535,22
44575 088,634 766 322,61
43575 110,044 766 000,27
42575 393,144 766 182,19
41575 050,944 765 933,38
40575 070,634 765 906,27
39575 308,444 766 079,16
38575 438,794 766 119,67
37575 922,374 766 459,93
36575 915,964 766 503,99
35576 812,054 767 108,81A2.) Granica na kopnu – kopnena crta

BREN
A576 241,434 768 487,16
7576 273,574 768 496,40
8576 101,794 768 390,80
9576 056,364 768 244,26
10575 982,114 768 258,65
11575 916,024 768 156,84
12575 948,164 768 058,94
13575 865,844 767 890,40
14576 609,744 767 720,49
15575 941,124 768 029,14
16575 978,004 768 092,31
17576 003,224 768 035,04
18576 778,724 767 710,16
19576 795,874 767 654,09
20576 887,554 767 695,85
21576 935,654 767 695,55
22577 110,474 767 605,98
23577 101,434 767 600,45
24576 935,674 767 687,31
25576 889,484 767 680,57
26576 805,864 767 643,26
27576 874,594 767 573,75
28576 901,974 767 534,95
29576 927,614 767 520,43
30576 948,054 767 529,55
31576 964,124 767 494,40
32576 760,334 767 411,30
33576 809,404 767 293,88
34576 725,354 767 237,78
35576 812,054 767 108,81
52577 132,264 767 563,32
53577 159,014 767 488,72
54577 230,834 767 412,07
55577 224,204 767 407,24
56577 151,504 767 485,96
57577 124,964 767 559,32


b) Morski dio

Morski dio lučkog područja sastoji se od:

B.1. unutrašnjeg akvatorija

B.2. dijela Kanala Vlaška – more

B.3. sidrišta za brodove.

B.1. Područje unutrašnjeg akvatorija

Područje unutrašnjeg akvatorija čini površina mora koja je ograničena crtom koja počinje od krajnje lijeve obale ušća kanala Birina – more (lomna točka A), ide ravnom crtom koja prolazi pored rta Milosavac do obale uvale Tatinja. Od uvale Tatinje crta ide obalnim rubom do svjetionika Višnjica na istoimenom poluotoku, produžava do točke definirane koordinatama lomne točke D u blizini svjetionika Gumanac, odakle produžava do krajnje točke lijeve obale Kanala Vlaška – more. Od te točke granica prelazi u lomnu točku br. 30 na obalnom rubu obalne konstrukcije Terminala rasutih tereta što je i krajnja točka na desnoj obali samog kanala. Od ove točke linija prati obalnu crtu definiranu u opisu kopnenog dijela lučkog područja, koja završava na kraju lijeve obale Kanala Birina – more (lomna točka A).

Apsolutne koordinate karakterističnih lomnih točaka akvatorija iskazane su u metrima u koordinatnom HTRS96/TM sustavu:

BREN
A576 241,434 768 487,16
B575 085,044 768 422,27
C574 655,264 767 033,36
D574 630,334 765 380,88
E575 325,214 765 874,90
39575 308,444 766 079,16
40575 070,634 765 906,27
41575 050,944 765 933,38
42575 393,144 766 182,19
43575 110,044 766 000,27
44575 088,634 766 322,61
45575 174,874 767 535,22
46575 401,284 767 376,32
47575 304,884 767 521,24
48575 407,154 767 553,42
49575 686,344 767 574,87
50575 784,604 767 823,34
51575 278,884 767 784,59
1575 277,424 768 034,04
2575 685,034 768 069,95
3575 617,244 768 236,32
4575 786,614 768 396,01
5576 023,704 768 297,84
6576 075,394 768 431,68
A576 241,434 768 487,16


B.2. Područje Kanala Vlaška – more

Područje Kanala Vlaška – more definirano je cjelokupnom vodenom površinom omeđenom sjevernom i južnom obalom Kanala Vlaška – more od njegovog ušća do poduzeća Kartonplast.

Apsolutne koordinate karakterističnih lomnih točaka područja kanala iskazane su u metrima u koordinatnom HTRS96/TM sustavu:

BREN
E575 325,214 765 874,90
39575 308,444 766 079,16
38575 438,794 766 119,67
37575 922,374 766 459,93
36575 915,964 766 503,99
35576 812,054 767 108,81
F576 881,174 767 008,32
E575 325,214 765 874,90


B.3. Područje sidrišta

Apsolutne koordinate karakterističnih lomnih točaka područja sidrišta u koordinatnim sustavima HTRS967TM i WGS 84 su:

BRENFI (f)LAMBDA (l)
G572 521,674 767 271,2143º 02’ 30”N17º 23’ 42”E
H571 196,834 764 109,9743º 00’ 48”N17º 22’ 42”E
I565 991,774 768 500,6443º 03’ 12”N17º 18’ 54”E
J568 814,454 771 305,6243º 04’ 42”N17º 21’ 00”E


Točka 1A. Zaleđe bazena luke Ploče, mijenja se i glasi:

»1A. ZALEĐE BAZENA LUKE PLOČE

Zaleđe bazena luke Ploče je prostor koji se nalazi sjeveroistočno od prostora bazena luke Ploče, sjeverno i južno od Crne rijeke. Zaleđe bazena luke Ploče označeno je česticama zemlje 5608/228, k.o. Plina, 4272/196, k.o. Baćina, te katastarskim česticama broj 2221 i 2220/2, k.o. Ploče.

Apsolutne koordinate karakterističnih lomnih točaka ovih površina iskazane su u metrima u koordinatnom HTRS96/TM sustavu:

a) katastarska čestica broj 2220/2, k.o. Ploče

BREN
58577 506,694 768 108,81
59577 382,784 768 156,48
60577 312,094 768 275,46
61577 320,924 768 311,66
62577 386,044 768 169,69
63577 545,904 768 123,56


b) katastarska čestica broj 2221, k.o. Ploče

BREN
64577 343,034 768 432,79
65577 325,764 768 438,42
66577 386,364 768 760,00
67577 409,434 768 755,57


c) katastarska čestica broj 5608/228, k.o. Plina

BREN
68577 398,384 768 923,04
69577 386,414 769 198,36
70577 305,544 769 328,03
71577 296,174 769 649,20
72577 428,414 769 820,18
73577 663,744 769 668,14
74577 734,384 769 397,15
75577 671,164 769 242,39
76577 589,104 768 920,14


d) katastarska čestica broj 4272/196, k.o. Baćina

BREN
77576 988,234 769 594,99
78577 103,964 769 560,90
79577 108,914 769 547,42
80576 984,184 769 582,78


II.

Lučka područja prikazana su na grafičkim podlogama koje čine Prilog 1, Prilog 2-1, Prilog 2-2, Prilog 3-1 i Prilog 3-2 Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

III.

Obvezuje se Lučka uprava Ploče u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, sukladno člancima 6. i 7. Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05), izraditi geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/95

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.