Izmjene Sudskog poslovnika

NN 34/2017 (8.4.2017.), Izmjene Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

750

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15), ministar pravosuđa donosi

IZMJENE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17) u članku 191. točka 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»Upisnik za predstečajne i stečajne postupke i postupke izvanredne uprave St«.

Članak 2.

Članak 244. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»43. Upisnik za predstečajne i stečajne postupke i postupke izvanredne uprave (St)

Članak 244.

U upisnik St trgovački sudovi upisuju predmete povodom prijedloga za otvaranje predstečajnog, stečajnog postupka i postupka izvanredne uprave.«

Članak 3.

Ove izmjene Sudskog poslovnika stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20
Urbroj: 514-03-17-61
Zagreb, 7. travnja 2017.

Ministar
Ante Šprlje, v. r.