Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

NN 35/2017 (12.4.2017.), Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

HRVATSKI SABOR

757

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 12. stavka 1. točke 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) Hrvatski sabor na sjednici 6. travnja 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Razrješuje se dr. sc. OLIVER JUKIĆ dužnosti člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, imenovan iz reda predstavnika visoke škole, zbog stupanja na dužnost koja priječi rad u Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Klasa: 021-13/17-07/12

Zagreb, 6. travnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.