Dopune popisa hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva

NN 35/2017 (12.4.2017.), Dopune popisa hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede

763

Na temelju članka 60. stavka 2. podstavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

DOPUNE

POPISA HRVATSKIH TRGOVAČKIH I ZNANSTVENIH NAZIVA POJEDINIH VRSTA PROIZVODA RIBARSTVA

I.

U Popisu hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva (»Narodne novine«, broj 147/2014 i 137/2015) u točki 2 tablica 2. VRSTE SLATKOVODNIH RIBA uz navođenje hrvatskog trgovačkog naziva »bijeli glavaš« dodaje se »bijeli tolstolobik«, te se uz navođenje vrste »sivi glavaš« dodaje i naziv »sivi tolstolobik«, tako da u konačnici u tablici 2. VRSTE SLATKOVODNIH RIBA stoji:

HRVATSKI TRGOVAČKI NAZIVZNANSTVENI NAZIV
bijeli glavaš, bijeli tolstolobikHypophthalmichthys molitrix
sivi glavaš, sivi tolstolobikHypophthalmichthys nobilis


II.

Ovaj Popis stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/111

Urbroj: 525-13/0342-17-35

Zagreb, 23. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r..