Izmjene i dopune popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica

NN 37/2017 (14.4.2017.), Izmjene i dopune popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR REPUBLIKE HRVATSKE

798

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007 i »Narodne novine« 118/2012) Rektorski zbor Republike Hrvatske donosi

IZMJENE I DOPUNE

POPISA AKADEMSKIH NAZIVA, AKADEMSKIH STUPNJEVA I NJIHOVIH KRATICA

IzvođačNazivVrsta SPECTSTrajanjeStečeni nazivKRATICA
1. PRIRODNE ZNANOSTI
1.04. Kemija
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za
kemiju
Kemija, smjer: istraživačkidiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra kemijemag. chem.
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u ZagrebuFizika – geofizika; smjerovi: Seizmologija i fizika čvrste zemlje, Meteorologija i fizička oceanografijadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra fizike – geofizikemag. phys. geophys.
1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u ZagrebuZnanosti o okolišupreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) struke znanosti o okolišuuniv. bacc. oecol.
2. TEHNIČKE ZNANOSTI
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u ZagrebuPrimijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvoposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti odgovarajuće polje (određeno matičnom strukom); doktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti odgovarajuće polje (određeno matičnom strukom)dr. sc.
2.01. Arhitektura i urbanizam
Građevinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuArhitektura i urbanizampreddiplomski sveučilišni studij1803

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka

arhitekture i urbanizma

univ. bacc. ing. arch.
2.06. Grafička tehnologija
Sveučilište SjeverAmbalažadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologijemag. ing. techn. graph.
2.12. Tehnologija prometa i transport
Sveučilište SjeverOdrživa mobilnost i logistikadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistikemag. ing. traff.
Pomorski fakultet Sveučilišta u SplituPomorske elektrotehničke i informatičke tehnologijediplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničkih i informatičkih tehnologijamag. ing. el.
2.15. Temeljne tehničke znanosti
Sveučilište u RijeciPolitehnikapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnikeuniv. bacc. ing. polytechn.
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u ZagrebuElektrotehnika i računarstvoposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanostidr. sc.
2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti
Geotehnički fakultet, Varaždin Sveučilišta u ZagrebuInženjerstvo okolišadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra inženjer/ inženjerka inženjerstva okolišamag. ing. amb.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Metalurški fakultetStrojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgijaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanostidr. sc.
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
3.02. Kliničke medicinske znanosti
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuFizioterapijapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapijeuniv. bacc. physioth.
Hrvatsko katoličko sveučilište, ZagrebSestrinstvopreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstvauniv. bacc. med. techn.
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Medicinski fakultet, Filozofski fakultet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu OpatijaKlinički nutricionizamdiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra kliničkog nutricionizmauniv. mag. med.
Hrvatsko katoličko sveučilište, ZagrebSestrinstvodiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra sestrinstvamag. med. techn.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciAnesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicinaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicineuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDermatologija i venerologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra dermatologije i venerologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciEndokrinologija i dijabetologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra endokrinologije i dijabetologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuFetalna medicina i opstetricijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra fetalne medicine i opstetricijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciGastroenterologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra gastroenterologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuHitna medicinaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra hitne medicineuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciHitna medicinaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra hitne medicineuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciInternistička onkologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra internističke onkologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciKardiologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra kardiologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciKlinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekovaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra kliničke farmakologije s toksikologijomuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciKlinička radiologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra kliničke radiologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuNeurologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra neurologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuOftalmologija i optometrijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra oftalmologije i optometrijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciOpća interna medicinaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra interne medicineuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciOpća kirurgijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra opće kirurgijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuPsihijatrijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra psihijatrijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciPulmologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra pulmologijeuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuŠkolska i adolescentna medicinaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra školske i adolescentne medicineuniv. mag. med.
Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuUltrazvuk u ginekologiji i porodništvuposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra ultrazvuka u ginekologiji i porodništvuuniv. mag. med.
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciZdravstveno i ekološko inženjerstvoposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje biomedicine i zdravstvadr. sc.
3.04. Veterinarska medicina
Veterinarski fakultet, ZagrebHigijena i tehnologija hrane životinjskog podrijetlaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a magistar/magistra higijene i tehnologije hrane životinjskog podrijetlauniv. mag. med. vet.
Veterinarski fakultet, ZagrebMenadžment reprodukcijskog zdravlja mliječnih kravaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a magistar/magistra menadžmenta reprodukcijskog zdravlja mliječnih kravauniv. mag. med. vet.
Veterinarski fakultet, ZagrebMikrobiologija i epizootiologijaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a magistar/magistra mikrobiologije i epizootiologijeuniv. mag. med. vet.
Veterinarski fakultet, ZagrebProvedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektuposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra provedbe veterinarskih postupaka sigurnosti hraneuniv. mag. med. vet.
Veterinarski fakultet, ZagrebSanitacijaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a magistar/magistra sanitacijeuniv. mag. med. vet.
Veterinarski fakultet, ZagrebSudsko veterinarstvoposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a magistar/magistra sudskog veterinarstvauniv. mag. med. vet.
Veterinarski fakultet, ZagrebTeriogenologija domaćih sisavacaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a magistar/magistra teriogenologijeuniv. mag. med. vet.
Veterinarski fakultet, ZagrebUzgoj i patologija laboratorijskih životinjaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a magistar/magistra laboratorijskih životinjauniv. mag. med. vet.
3.05. Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuDentalna higijenapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijeneuniv. bacc. dent. hig.
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuDentalna medicinaintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3606doktor/doktorica dentalne medicinedr. med. dent.
Stomatološki fakultet Sveučilišta u ZagrebuDentalna medicina na engleskom jezikuintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3606doktor/doktorica dentalne medicinedr. med. dent.
Stomatološki fakultet Sveučilišta u ZagrebuDentalna implantologijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a magistar/magistra dentalne implantologijeuniv. mag. med. dent.
3.06. Farmacija
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMedicinska biokemijaintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3005magistar/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicinemag. med. biochem.
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u ZagrebuBiotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizamposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje biotehničkih znanosti, odgovarajuće polje (određeno matičnom strukom)dr. sc.
Šumarski fakultet Sveučilišta u ZagrebuŠumarstvo i drvna tehnologijaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje biotehničkih znanostidr. sc.
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
5.01. Ekonomija
Sveučilište u DubrovnikuPoslovna ekonomija; smjerovi: Turizam, Marketing, Međunarodna trgovina, IT menadžmentpreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomijeuniv. bacc. oec.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u ZagrebuEkonomijaintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3005magistar/magistra ekonomijemag. oec.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u ZagrebuPoslovna ekonomijaintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3005magistar/magistra ekonomijemag. oec.
Sveučilište u ZagrebuUpravljanje ljudskim potencijalimaposlijediplomski specijalistički studij901,5sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja ljudskim potencijalimauniv. spec. oec.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMenadžment prodajeposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta prodajeuniv. spec. oec.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u RijeciMenadžment sigurnosti u EUposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta sigurnostiuniv. spec. oec.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u ZagrebuEkonomija i globalna sigurnostposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanostidr. sc.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; University of West Hungary, Sopron; University of Economics in Bratislava; Faculty of International Relations, Bratislava; University of Applied Science Burgenland, EisenstadtMeđunarodni ekonomski odnosi i menadžmentposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomijadr. sc.
5.03. Politolotija
Sveučilište u Zadru i Libertas Međunarodno sveučilišteMeđunarodni odnosi i diplomacijadiplomski sveučilišni studij1203magistar/magistra međunarodnih odnosa i diplomacijemag. rel. int.
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuInformacijske tehnologije (dvopredmetni)diplomski sveučilišni studij602magistar/magistra informacijske tehnologijemag. inf.
Sveučilište Jurja Dobrile u PuliInformatika; smjerovi: Informatika i Nastavni smjer informatikediplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra informatike; magistar/magistra edukacije informatikemag. inf.; mag. educ. inf.
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuInformatologija (dvopredmetni)diplomski sveučilišni studij602magistar/magistra informatologijemag. informatol.
Sveučilište SjeverNovinarstvodiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra novinarstvamag. nov.
Sveučilište u RijeciPolitehnika i informatika; smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra edukacije politehnike i informatikemag. educ. polytechn. et inf.
Sveučilište u ZadruDruštvo znanja i prijenos informacijaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanostidr. sc.
5.05. Sociologija
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u OsijekuSociologija (dvopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij903sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) sociologijeuniv. bacc. soc.
Združeni studij:
Sveučilište u Zadru,
Sveučilište u Grazu, Sveučilište u Trentu,
Sveučilište Masaryk u Brnu
Kulturna sociologijaDiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra sociologijemag. soc.
Pravni fakultet Sveučilišta u ZagrebuSocijalni rad i razvoj zajedniceposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a specijalist/specijalistica socijalnog rada i razvoja zajedniceuniv. spec. act. soc.
Filozofski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDoktorski studij sociologijeposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje sociologijadr. sc.
5.07. Pedagogija
Sveučilište u ZadruKvaliteta u odgoju i obrazovanjuposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogijadr. sc.
5.09. Logopedija

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u ZagrebuPoremećaji jezika, govora i slušanjaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje logopedijadr. sc.
5.10. Kineziologija
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, OsijekKineziologijapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kineziologijeuniv. bacc. cin.
Kineziološki fakultet, ZagrebDoktorski studij kineziologijeposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje kineziologijadr. sc.
5.12. Socijalne djelatnosti
Pravni fakultet Sveučilišta u ZagrebuSocijalni radpreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) socijalnog radauniv. bacc. act. soc.
5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti
Sveučilište u ZagrebuUpravljanje krizamaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja krizamauniv. spec. admin. chris.
Sveučilište u Zadru i Libertas Međunarodno sveučilištePoslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Međunarodni odnosiposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanostidr. sc.
6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI
6.01. Filozofija
Filozofski fakultet Družbe Isusove, ZagrebFilozofija (dvopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij903sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofijeuniv. bacc. phil.
6.02. Teologija
Sveučilište u ZadruTeološko-katehetski studij (dvopredmetni)diplomski sveučilišni studij602sveučilišni/a magistar/magistra katehetikemag. catech.
6.03. Filologija
Sveučilište u ZadruAnglistika (dvopredmetni)Preddiplomski sveučilišni studij903sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) engleskoga jezika i književnostiuniv. bacc. philol. angl.
Sveučilište u ZadruAnglistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveniDiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra engleskog jezika i književnosti; magistar/magistra edukacije engleskog jezika i književnostimag. philol. angl.; mag. educ. philol. angl.
Sveučilište u ZadruFrancuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavničkiDiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra edukacije francuskog jezika i književnostimag. educ. philol. franc.
Sveučilište Jurja Dobrile u PuliJapanski jezik i kultura (jednopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) japanskog jezika i kultureuniv. bacc. philol. iapon.
Sveučilište Jurja Dobrile u PuliJapanski jezik i kultura (dvopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij903sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) japanskog jezika i kultureuniv. bacc. philol. iapon.
Hrvatski studiji Sveučilišta u ZagrebuLatinski jezik (dvopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij903sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) latinskog jezika i književnostiuniv. bacc. philol. lat.
Sveučilište u ZadruLingvistika (dvopredmetni)diplomski sveučilišni studij602magistar/magistra lingvistikemag. ling.
6.04. Povijest
Sveučilište u ZadruJadran – poveznica među kontinentimaposlijediplomski sveučilišni studij1803

doktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje povijest;

doktor/doktorica znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, polje geografija

dr. sc.
6.04. Povijest umjetnosti
Sveučilište u ZadruPovijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavničkidiplomski sveučilišni studij602magistar/magistra edukacije povijesti umjetnostimag. educ. hist. art.
Sveučilište u ZadruPovijest umjetnosti; smjerovi: znanstveni,
konzervatorski i
muzejsko-galerijski
diplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra povijesti umjetnostimag. hist. art.
6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti
Sveučilište u ZadruHumanističke znanostiposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, odgovarajuće polje (određeno matičnom strukom)dr. sc.
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
7.03. Glazbena umjetnost
Muzička akademija Sveučilišta u ZagrebuGlazbena pedagogijaintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3005magistar/magistra glazbene pedagogijemag. mus.
Muzička akademija Sveučilišta u ZagrebuGlazbena pedagogija (dvopredmetni)integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij1505magistar/magistra glazbene pedagogijemag. mus.
Muzička akademija Sveučilišta u ZagrebuTeorija glazbeintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij3005magistar/magistra teorije glazbemag. mus.
Sveučilište Jurja Dobrile u PuliKlasična harmonikaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a specijalist/ specijalistica klasične harmonikeuniv. spec. mus.
7.04. Likovne umjetnosti
Umjetnička akademija Sveučilišta u SplituDizajn vizualnih komunikacijadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra dizajna vizualnih komunikacijamag. art.
7.05. Primijenjena umjetnost
Sveučilište SjeverMedijski dizajndiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra medijskog dizajnamag. art.
7.06. Plesna umjetnost
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u ZagrebuBaletna pedagogijapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) baletne pedagogijeuniv. educ. bacc. art.
7.07. Dizajn
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u RijeciVizualne komunikacije i grafički dizajndiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra vizualnih komunikacija i grafičkog dizajnamag. art.
7.09. Interdisciplinarno umjetničko polje
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u RijeciGluma i medijipreddiplomski sveučilišni studij1803

sveučilišni/a

prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) glume i medija

univ. spec. art.
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u RijeciGluma, mediji, kulturaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a specijalist/specijalistica glume, medija i kultureuniv. spec. art.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u suradnji s Medicinskim fakultetomKreativne terapije; smjerovi: Art terapija, Terapija pokretom i plesom, Muzikoterapija, Dramaterapijaposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a specijalist/specijalistica kreativne terapijeuniv. spec. art.
8.00. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuPodvodne znanosti i tehnologijepreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologijauniv. bacc. submar. techn.
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet, Pravni fakultet i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske – Diplomatska akademijaDiplomacijaposlijediplomski specijalistički studij901,5sveučilišni/a specijalist/specijalistica diplomacijeuniv. spec. diplom.
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Medicinski fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Arhitektonski fakultet, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademijaIntelektualno vlasništvoposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništvauniv. spec. intel. prop.
Sveučilište u ZagrebuPriprema i provedba EU projekataposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica pripreme i provedbe EU projekatauniv. spec. stud. eur.
8.02. Geografija
Sveučilište u ZadruGeografija (dvopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij903sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) geografijeuniv. bacc. geogr.
Sveučilište u ZadruPrimijenjena geografija (jednopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) geografijeuniv. bacc. geogr.
Sveučilište u ZadruPrimijenjena geografija (jednopredmetni)diplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra geografijemag. geogr.
Sveučilište u ZadruGeografija; nastavnički smjer (dvopredmetni)diplomski sveučilišni studij602magistar/magistra edukacije geografijemag. educ. geogr.
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u ZagrebuDoktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzažposlijediplomski sveučilišni studij
3doktor/doktorica znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, polje geografijadr. sc.
8.04. Kroatologija
Hrvatski studiji Sveučilišta u ZagrebuKroatologija (dvopredmetni)preddiplomski sveučilišni studij903sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kroatologijeuniv. bacc. croat.
Hrvatski studiji Sveučilišta u ZagrebuKroatologijapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kroatologijeuniv. bacc. croat.
Hrvatski studiji Sveučilišta u ZagrebuKroatologija; smjerovi: znanstveni, nastavničkidiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra/magistra kroatologije; magistar/magistra/magistra edukacije kroatologijemag. croat.; mag. educ. croat.
Hrvatski studiji Sveučilišta u ZagrebuKroatologijaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, područje humanističkih znanosti, polje kroatologijadr. sc.
8.05. Obrazovne znanosti (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti)
Učiteljski fakultet Sveučilišta u RijeciRani i predškolski odgoj i obrazovanjepreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjauniv. bacc. praesc. educ.
Sveučilište u ZadruRani i predškolski odgoj i obrazovanjediplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjamag. praesc. educ.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuCjeloživotno učenjeposlijediplomski specijalistički studij1202sveučilišni/a specijalist/specijalistica cjeloživotnog učenjauniv. spec. educ.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDramska pedagogijaposlijediplomski specijalistički studij601sveučilišni/a specijalist/specijalistica dramske pedagogijeuniv. spec. art.
8.07. Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje)
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologijuBiotehnologija i istraživanje lijekovapreddiplomski sveučilišni studij1803sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biotehnologije i istraživanja lijekovauniv. bacc. biotechn. pharm.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologijuIstraživanje i razvoj lijekovadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra istraživanja i razvoja lijekovamag. pharm. inv.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologijuMedicinska kemijadiplomski sveučilišni studij1202magistar/magistra medicinske kemijemag. med. chem.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologijuMedicinska kemijaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicinidr. sc.Klasa: 602-04/17-05/6

Urbroj: 380-230/071-17-5

Split, 31. ožujka 2017.

Predsjednik
Rektorskoga zbora Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, v. r.