Odluka o opozivu Darka Javorskog dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu

NN 38/2017 (19.4.2017.), Odluka o opozivu Darka Javorskog dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

806

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13 i 127/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/14-02/23, urbroj: 5030115/1-17-11 od 5. travnja 2017., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Darko Javorski opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egiptu, sa sjedištem u Kairu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudanu, sa sjedištem u Kairu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordanu, sa sjedištem u Kairu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici, sa sjedištem u Kairu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Bahreinu, sa sjedištem u Kairu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa sjedištem u Kairu i dužnosti predstavnika Republike Hrvatske pri Afričkoj uniji.

Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2017. godine.

Klasa: 018-07/17-02/03

Urbroj: 71-06-01/1-17-3

Zagreb, 10. travnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.