Odluka o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

NN 39/2017 (21.4.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

830

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PULA

I.

Daje se suglasnost na:

1. Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, klase: 342-01/16-01/16, urbroja: 2163/1-01/4-16-3, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 13. lipnja 2016. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Pula na lučko područje Vallelunge (Vela Draga, rt Guc)

2. Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, klase: 342-01/16-01/16, urbroja: 2163/1-01/4-16-6, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 3. listopada 2016. godine, a koja se odnosi na utvrđivanje lučkog područja luke Ribarska koliba – Verudella.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/119

Urbroj: 50301-25/18-17-2

Zagreb, 20. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.