Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo

Državni zavod za mjeriteljstvo

852

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu »Narodne novine« broj 74/14), ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UKIDANJU PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA MASE – VAGE ZA GRAĐEVINARSTVO

Članak 1.

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo »Narodne novine« broj 59/10) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/04

Urbroj: 558-01/1-17-1

Zagreb, 13. travnja 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.