Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave

NN 42/2017 (28.4.2017.), Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

949

Na temelju članka 110. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRA UPRAVE

1. Razrješuje se dr. sc. IVAN KOVAČIĆ dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/17-02/146
Urbroj: 5030115/1-17-01
Zagreb, 28. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.