Rješenje o razrješenju ministra unutarnjih poslova

NN 42/2017 (28.4.2017.), Rješenje o razrješenju ministra unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

950

Na temelju članka 110. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA

1. Razrješuje se VLAHO OREPIĆ dužnosti ministra unutarnjih poslova.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/17-02/145

Urbroj: 5030115/1-17-01

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.