Naredba o izmjeni Naredbe o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

NN 42/2017 (28.4.2017.), Naredba o izmjeni Naredbe o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

973

Na temelju članka 13. stavka 3. točaka 4., 6. i 7. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 124/97) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA

Članak 1.

U Naredbi o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (»Narodne novine«, br. 159/13) članak 5. mijenja se i glasi:

»Pregled strane jahte duljine do 24 metra koja će se u Republici Hrvatskoj koristiti za obavljanje charter djelatnosti sukladno posebnom propisu, radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu, iznosi 3.000 kuna.«.

Članak 2.

Ova Naredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/75

Urbroj: 530-03-2-17-1

Zagreb, 25. travnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.