Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

NN 43/2017 (3.5.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

983

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 13. stavkom 1. podstavkom 2. Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza, od 28. rujna 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK

I.

Daje se suglasnost na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, koji je Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek donijelo na sjednici održanoj 23. siječnja 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/128

Urbroj: 50301-25/12-17-2

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.