Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN 43/2017 (3.5.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

984

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14, 118/14 i 154/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine«, br. 120/14, 53/15 i 51/16), u točki IV. riječi: »Zdravko Muratti, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava«, zamjenjuju se riječima: »Jere Gašperov, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/126

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.