Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska

NN 45/2017 (10.5.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska

Ministarstvo poljoprivrede

1060

Na temelju članka 42. stavka 5. i članka 43. stavka 1. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05, 25/09 i 55/11), uz suglasnost ministra financija, ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE PROVJERA IDENTITETA I ZDRAVSTVENOG STANJA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KOJI SE UNOSE IZ TREĆIH ZEMALJA, KAD SE TE PROVJERE OBAVLJAJU NA MJESTIMA KOJA NISU MJESTA ULASKA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska (»Narodne novine« br. 100/07) u Prilogu 2. riječi »žig i« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/07

Urbroj: 525-09/0007-17-4

Zagreb, 11. travnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.