Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

NN 45/2017 (10.5.2017.), Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

NARODNE NOVINE

1068

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari objavljene u »Narodnim novinama« br. 31 od 5. travnja 2017., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI

U potpisu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari umjesto riječi »Redsjednik«, treba biti riječ »Predsjednik«.

U Uputi uz Prilog I.A Uredbe u točki 4. podtočki 2) umjesto jednadžbe:

»q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 C+ q4/QL4 + q5/QL5 +…veći ili jednak 1,«

treba stajati jednadžba:

»q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +…veći ili jednak 1,«.

U Uputi uz Prilog I.A Uredbe u točkama 9. – 20. mijenjaju se brojčane oznake fusnota tako da u točki 9. fusnota započinje sa oznakom »3« a u točki 20. završava sa oznakom »9«.

Urbroj: 50501-7/1-17

Zagreb, 8. svibnja 2017.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.