Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.«

NN 46/2017 (12.5.2017.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.«

Hrvatska narodna banka

1088

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. svibnja 2017. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »25. OBLJETNICA PRIMANJA REPUBLIKE HRVATSKE U UJEDINJENE NARODE,
22. SVIBNJA 1992. – 22. SVIBNJA 2017.«

1. Hrvatska narodna banka izdat će u povodu obilježavanja 25. obljetnice primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017., prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 20.000 komada i u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Lice prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna sadržava: na plohi kovanog novca prikaz je naizmjenično matiranih i svijetlih dijelova slagalice od kojih je jedan ispunjen tankim kosim linijama i predstavlja abecedno slovo »H«, koje simbolizira početno slovo naziva »Hrvatska«. U jezgri kovanog novca prikazan je službeni logotip Ujedinjenih naroda koji dotiče dio slagalice koji predstavlja Republiku Hrvatsku, čime se simbolizira članstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima. Svi dijelovi slagalice zajedno simboliziraju suradnju i zajedništvo država članica Ujedinjenih naroda. Kružno uz donji rub prstena ispisan je u pozitivu tekst »25. OBLJETNICA PRIMANJA REPUBLIKE HRVATSKE U UJEDINJENE NARODE«. Ispod jezgre uz gornji rub prstena ispisani su u pozitivu datumi »22. V. 1992. – 22. V. 2017.«.

6. Naličje prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna sadržava: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana u pozitivu brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, a iznad brojčane oznake prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod brojčane oznake ispisan je u pozitivu naziv novčane jedinice »KUNA«. Ploha kovanog novca posebnom tehnikom kovanja razgraničena je na četiri dijela slagalice koji simbolički sugeriraju polja državnoga grba i od kojih su dva, jedan nasuprot drugom, matirani i ispunjeni tankim okomitim linijama. Druga dva dijela slagalice, jedan nasuprot drugom, sjajnih su površina. U gornjem lijevom matiranom dijelu slagalice, na prstenu kovanog novca, ispisan je u negativu natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a na suprotnom matiranom donjem dijelu slagalice na prstenu prikaz je, u negativu, tijela kune zlatice okrenute udesno. U donjem lijevom sjajnom dijelu slagalice, na površini prstena, položena je matirana grančica lovora u cvatu, a na suprotnom sjajnom dijelu slagalice položena je matirana grančica hrasta lužnjaka s plodovima.

7. Obod je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnoga i likovnog rješenja Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 827/2017.
Zagreb, 10. svibnja 2017.

Zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
Relja Martić, v. r.