Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o veterinarstvu

NN 47/2017 (17.5.2017.), Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o veterinarstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1097

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 144. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE O ŽALBAMA PREMA ZAKONU O VETERINARSTVU

Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o veterinarstvu:

– ŽELJKA DOMIJAN, dr. med. vet.

– ŽAKLIN ACINGER-ROGIĆ, dr. med. vet.

– MILJENKO JURJEVIĆ, dr. med. vet.

– MARIJAN MAČKOVIĆ, dr. med. vet.

– SUNČICA MARINI.

Klasa: 080-02/17-02/167
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 11. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.