Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 47/2017 (17.5.2017.), Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1099

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 10. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03 i 144/12) i članka 30. stavka 1. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14 i 155/14 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Imenuje se prof. dr. sc. LJUBOMIR MAJDANDŽIĆ vršiteljem dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, do imenovanja direktora na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do godinu dana.

Klasa: 080-02/17-01/228
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 11. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.