Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva

NN 47/2017 (17.5.2017.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1101

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 55. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA
HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA

Imenuje se dr. sc. DINKO ČUTURA ravnateljem Hrvatskoga državnog arhiva.

Klasa: 080-02/17-01/219
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 11. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.