Pravilnik o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline

NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Ministarstvo poljoprivrede

1106

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOJ REGULACIJI RIBOLOVA U DIJELU AKVATORIJA JABUČKE KOTLINE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se radi zaštite naselja riba i drugih morskih organizama u akvatoriju Jabučke kotline propisuje:

– područje posebne regulacije ribolova u akvatoriju Jabučke kotline prikazano na karti u Prilogu 1. omeđeno spojnicama točaka 1. – 15. (u daljnjem tekstu: Područje posebne regulacije ribolova)

– ograničenje obavljanja ribolova na Području posebne regulacije ribolova

– uvjeti plovidbe za ribarska plovila kroz Područje posebne regulacije ribolova.

Razdoblje primjene

Članak 2.

Ograničenja obavljanja ribolova iz članka 3. ovoga Pravilnika u Području posebne regulacije ribolova primjenjuju se tijekom razdoblja od 1. rujna 2017. godine u 00:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine u 24:00 sata.

Ograničenja

Članak 3.

(1) U Području posebne regulacije ribolova zabranjuje se gospodarski ribolov povlačnim alatima, okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, stajaćim parangalima, povrazima, vršama i mrežama stajaćicama te športski i rekreacijski ribolov.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u Području posebne regulacije ribolova prikazanom na karti u Prilogu 1. omeđenog spojnicama točaka 9. – 15. (u daljnjem tekstu: Područje djelomične zabrane ribolova) u razdoblju od 1. studenoga u 00:00 sata do 31. kolovoza u 24:00 sata dozvoljen je športski i rekreacijski ribolov, ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom te ribolov:

– povlačnim alatima subotom i nedjeljom, od 05:00 do 22:00 sata

– mrežama stajaćicama, stajaćim parangalima i vršama od ponedjeljka u 05:00 sati do četvrtka u 22:00 sata.

(3) Obavljanje ribolova u Području djelomične zabrane ribolova sukladno stavku 2. ovoga članka dozvoljava se plovilima koja u povlasticu imaju upisanu ribolovnu zonu J.

Uvjeti plovidbe

Članak 4.

Svim ribarskim plovilima, osim onih koja obavljaju ribolov u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika za vrijeme prolaska kroz Područje posebne regulacije ribolova dozvoljeno je kretanje najmanjom brzinom od 7 čvorova.

VMS i e-očevidnik

Članak 5.

(1) Obavljanje gospodarskog ribolova iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno je isključivo plovilima s instaliranim VMS uređajem i e-očevidnikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, plovilima koja obavljaju ribolov mrežama stajaćicama, stajaćim parangalima i vršama dozvoljen je ribolov do 1. siječnja 2018. godine.

(3) Plovila iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za instalaciju VMS uređaja i/ili e očevidnika mogu podnijeti Ribarskom monitoring centru do 1. listopada 2017. godine.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/20

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 10. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.