Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Ministarstvo zdravstva

1110

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, broj 25/13 i 41/14) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (»Narodne novine«, broj 3/14) u Obrascu za prijavu djelatnosti proizvodnje, distribucije i uvoza materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, u rubrici: »Prilog« riječi: »Izvod iz sudskog registra ili obrtničkog registra« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-11/12

Urbroj: 534-02-1-1/8-17-4

Zagreb, 5. svibnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.