Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.«

NN 47/2017 (17.5.2017.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.«

Hrvatska narodna banka

1113

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. svibnja 2017. donio je

ODLUKA

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »25. OBLJETNICA PRIMANJA REPUBLIKE HRVATSKE U UJEDINJENE NARODE,
22. SVIBNJA 1992. – 22. SVIBNJA 2017.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu obilježavanja 25. obljetnice primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.« (»Narodne novine«, br. 46/2017.), pušta se u optjecaj 22. svibnja 2017.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 828/2017.

Zagreb, 10. svibnja 2017.

Predsjednik savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.