Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

NN 48/2017 (19.5.2017.), Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1122

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 21. stavkom 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14) i člankom 19. stavkom 1. podstavcima 5. i 7. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. svibnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O PRODUŽETKU FINANCIRANJA PROVEDBE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2015. GODINE

I.

Ovom Odlukom radi osiguravanja kontinuiteta energetske obnove zgrada javnog sektora koja se provodi sukladno Odluci o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine, klase: 022-03/13-04/444, urbroja: 50301-05/20-13-3, od 31. listopada 2013. godine, produžava se rok za financiranje energetskih obnova koje su u tijeku ili su u fazi ugovaranja, odnosno za koje će se ugovori sklopiti po okončanim postupcima javne nabave započetim do 31. prosinca 2015. godine.

Rok za financiranje se produžava za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine.

II.

Ovlašćuju se čelnici središnjih tijela državne uprave koja koriste zgrade u vlasništvu Republike Hrvatske za potpisivanje ugovora o energetskom učinku u skladu s Programom energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine.

III.

Sredstva za sufinanciranje provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine, u dijelu Programa koji se odnosi na provedbu energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku, osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske i financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu do 160.000.000,00 kuna za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopit će pravne poslove za provedbu ove Odluke.

V.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da izvijesti čelnike središnjih tijela državne uprave o ovlaštenju iz točke II. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/180

Urbroj: 50301-25/20-17-2

Zagreb, 18. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.