Indeks potrošačkih cijena u travnju 2017.

NN 48/2017 (19.5.2017.), Indeks potrošačkih cijena u travnju 2017.

Državni zavod za statistiku

1126

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U TRAVNJU 2017.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2017. u odnosu na ožujak 2017. iznosi 100,5.

Klasa: 957-04/17-01/2
Urbroj: 555-09-05-17-10
Zagreb, 17. svibnja 2017.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.