Popis ovlaštenih laboratorija

NN 49/2017 (24.5.2017.), Popis ovlaštenih laboratorija

Ministarstvo poljoprivrede

1127

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03, 25/09, 55/11, 82/13 i 14/14) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/04 i 64/05) objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

I.

1. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Svetošimunska 25, Zagreb, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Laboratorij za fizikalno kemijska ispitivanja, Jandrićeva 42, Zagreb

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

2. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Zavod za biljne znanosti, Enološki laboratorij, Put Duilova 11, Split

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

3. Institut za poljoprivredu i turizam, Zavod za poljoprivredu i prehranu, Prehrambeno-biotehnološki laboratorij, Vinarski laboratorij, Karla Huguesa 8, Poreč

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

4. Bioinstitut d.o.o., Laboratorijska djelatnost, Rudolfa Steinera 7, Čakovec

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

5. E. C. Inspekt d.o.o., Odjel za laboratorijsku djelatnost, Josipa Pupačića 2, Zagreb

– za obavljanje fizikalno kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina;

6. Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, Zavod za mediteranske kulture, Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja, Marka Marojice 4, Dubrovnik

– za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

II.

Objavom ovoga Popisa prestaje važiti Popis ovlaštenih laboratorija (»Narodne novine«, br. 8/06, 98/06 i 4/07).

Klasa: 320-14/15-01/20

Urbroj: 525-07/0034-17-1

Zagreb, 4. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.