Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

NN 49/2017 (24.5.2017.), Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1129

Na temelju članka 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 30/2009, 24/2010 – članak 20. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i 22/2013 – članak 20. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru) ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE I SURADNIKE U NASTAVI

I.

Ovom Odlukom donosi se Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

II.

Sadržaj Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, sastavni je dio ove Odluke.

III.

Osobe koje su upisane u Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore u skladu s Odlukom (klasa: 023-03/14-06/00003; urbroj: 533-25-14-0009) od 19. siječnja 2016. godine, nastavljaju obrazovanje po programu koji su ranije upisali.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka (klasa: 023-03/14-06/00003; urbroj: 533-25-14-0009) od 19. siječnja 2016. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-03/14-06/00003

Urbroj: 533-25-17-0013

Zagreb, 16. svibnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.