Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja » 2017.«

NN 49/2017 (24.5.2017.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja » 2017.«

Hrvatska narodna banka

1132

Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2017. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod brojem Z. br. 2166/2016. donio na sjednici održanoj 12. listopada 2016., Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod brojem Z. br. 2177/2016. donio na sjednici održanoj 19. prosinca 2016., te članka 22. i članka 43. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2017.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2017.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove Odluke u količini od 500 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljene su u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 × 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2017.« kao oznaku godine kovanja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2017.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu i posredovanjem trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 150-020/05-17/BV
Zagreb, 19. svibnja 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.