Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova te tajnice pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 51/2017 (31.5.2017.), Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova te tajnice pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1160

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 19/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA TE TAJNICE POMOĆNICE TAJNICE POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

1. Imenuje se MARIJA PLETIKOSA, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predsjednicom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, po položaju.

2. Imenuje se ZORISLAV BOBUŠ, dr. med., predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, zamjenikom predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

3. Za članove Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, imenuju se:

– ZVJEZDANA JANIČAR, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– DUNJA SKOKO-POLJAK, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– mr. sc. MARIJANA GOJČETA, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– DRAŽEN OPALIĆ, predstavnik Ministarstva financija

– SNJEŽANA JOSIPOVIĆ, predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– KRIŽAN BOTICA, predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– ANA FRANGEŠ, predstavnica Ministarstva pravosuđa

– KRISTINA RATKOVIĆ, predstavnica Ministarstva uprave

– TIJANA NOVAKOVIĆ, predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– DANIJELA MAJKO, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja

– ROMANA KUZMANIĆ OLUIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– ZRINKA ŠPOLJARIĆ, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– MELITA HOLETIĆ, predstavnica Ministarstva kulture

– JOZEFINA MIŠKULIN IVAS, predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– TATJANA POPOVIĆ, predstavnica Ministarstva državne imovine

– SINIŠA JURIŠIĆ, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– SANJA BAREZA, predstavnica Ministarstva turizma

– IVAN BARIČEVIĆ, predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport

– INES LOKNAR-MIJATOVIĆ, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– prof. dr. sc. LELIA KIŠ-GLAVAŠ, predstavnica Edukacijsko-
-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– prof. dr. sc. ZDRAVKA LEUTAR, predstavnica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– VOJIN PERIĆ, predstavnik Hrvatskog saveza slijepih

– ANDRIJA HALEC, predstavnik Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih

– JOZEFINA KRANJČEC, predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

– mr. sc. RAFAEL PEJČINOVIĆ, predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize

– MARICA MIRIĆ, predstavnica Saveza društava distrofičara Hrvatske

– mr. sc. MIRJANA JAKOVČEV, predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

– LEKE SOKOLAJ, predstavnik Hrvatskog saveza udruga invalida rada

– dr. sc. SANJA TARCZAY, predstavnica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir

– BRANKA LUKIĆ, predstavnica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske

– MANDA KNEŽEVIĆ, predstavnica Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara

– ANTE KALINA, predstavnik Saveza civilnih invalida rata Hrvatske

– DANIJELA PERIĆ, predstavnica Zajednice županijskih zajednica, udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

– JULIJANA ROSANDIĆ, predstavnica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske

– LIDIJA PENKO, predstavnica Saveza udruga za autizam Hrvatske

– ANDREJA VELJAČA, predstavnica Koalicije za život u zajednici

– SVJETLANA MARIJON, predstavnica Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom.

4. Za tajnicu i pomoćnicu tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, imenuju se:

– ZVJEZDANA BOGDANOVIĆ, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, tajnica

– IVA MUNZAR, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pomoćnica tajnice.

Klasa: 080-02/17-01/203
Urbroj: 5030115/1-17-02
Zagreb, 25. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.