Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

NN 51/2017 (31.5.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

Ministarstvo poljoprivrede

1163

Na temelju članaka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10., te članka 31., a u skladu s člankom 19. stavkom 3. te člankom 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ULOVU I PROMETU IGLUNA (Xiphias gladius)

Članak 1.

U Pravilniku o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« broj 4/17) u članku 3. riječi: »od 1. lipnja u 00:00 sati« zamjenjuju se riječima: »od 1. srpnja u 00:00 sati«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/02

Urbroj: 525-13/1282-17-3

Zagreb, 19. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.