Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potprore u okviru Mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN 51/2017 (31.5.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potprore u okviru Mjere III.1. »Pripremna potpora«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1164

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 96/2015, 83/2016, 102/2016 i 16/2017), u članku 4. stavku 2. riječi: »1. lipnja« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-06/15-01/86

Urbroj: 525-13/1539-17-19

Zagreb, 12. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.