Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)

NN 51/2017 (31.5.2017.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1166

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/2005 i 55/2011) i članka 6. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 46/2017), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I SUZBIJANJA ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE (GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE MLO)

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u člancima 8., 9., 10., 11. i 12. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju žarište zaraze u polumjeru od 1 km oko mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje oko žarišta zaraze u polumjeru od 5 km.

III.

Popis katastarskih čestica koje čine žarište zaraze te popis katastarskih čestica koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke objavljen je na web-stranici Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/Zakonska regulativa/Biljno zdravstvo/Popis katastarskih čestica u demarkiranim područjima za štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO (»Narodne novine«, br. 20/2016).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/17-01/03

Urbroj: 525-09/1096-17-1

Zagreb, 16. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

KARTE DEMARKIRANIH PODRUČJA ZA ŠTETNI ORGANIZAM GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE MLO

Karta 1: Demarkirana područja u Republici Hrvatskoj

Karta 2: Demarkirana područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Karta 3: Demarkirana područja u Zagrebačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Karta 4: Demarkirana područja u Zagrebačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Karta 5: Demarkirana područja u Zagrebačkoj županiji

Karta 6: Demarkirana područja u Zagrebačkoj županiji

Karta 7: Demarkirana područja u Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji

Karta 8: Demarkirana područja u Koprivničko-križevačkoj županiji

Karta 9: Demarkirana područja u Zagrebačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji

Karta 10: Demarkirana područja u Koprivničko-križevačkoj županiji

Karta 11: Demarkirana područja u Koprivničko-križevačkoj županiji

Karta 12: Demarkirana područja u Varaždinskoj, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji

Karta 13: Demarkirana područja u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji

Karta 14: Demarkirana područja u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji

Karta 15: Demarkirana područja u Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji

Karta 16: Demarkirana područja u Međimurskoj županiji

Karta 17: Demarkirana područja u Istarskoj županiji