Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora

NN 53/2017 (7.6.2017.), Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora

Državni zavod za mjeriteljstvo

1207

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I NAČINU PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZIMANJE UZORAKA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način uzimanja uzoraka i način plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora.

Članak 2.

(1) U obavljanju inspekcijskoga nadzora uzorci predmeta od plemenitih kovina uzimaju se i daju na ispitivanje radi utvrđivanja njihove sukladnosti s tehničkim zahtjevima u pogledu stupnja čistoće.

(2) Uzorci se uzimaju na način da se od iste serije predmeta od plemenitih kovina, istog oblika, iste vrste plemenite kovine, istog stupnja čistoće i od istog proizvođača uzorci uzimaju prema Tablici plana uzorkovanja:

Veličina serije predmeta od
plemenitih kovina (komada)
Veličina uzorka
(komada)
11
2…82
9…152
16…253
26…505
51…905
91…1508
151…28013
281…50020
501…120032
1201…320050
3201…1000080
10 001…35000125


(3) Ako se ispitivanjem utvrdi da jedan komad iz uzorka predmeta od plemenitih kovina ne udovoljava tehničkim zahtjevima u pogledu stupnja čistoće, smatra se da cijela serija predmeta od plemenitih kovina ne udovoljava tehničkim zahtjevima u pogledu stupnja čistoće.

Članak 3.

(1) Prilikom uzimanja uzoraka predmeta od plemenitih kovina, mjeriteljski inspektor:

– sastavlja zapisnik o uzimanju uzoraka,

– uzorke za ispitivanje pečati u omotnicu,

– izuzete uzorke za ispitivanje zajedno sa zapisnikom o uzimanju uzoraka bez odgađanja dostavlja ustrojstvenoj jedinici Državnog zavoda za mjeriteljstvo nadležnoj za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina.

(2) U zapisniku o uzimanju uzoraka inspektor navodi stranku od koje je uzeo uzorke, vrstu plemenite kovine, trgovački naziv, stupanj čistoće, veličinu serije, broj komada uzoraka, pojedinačnu masu predmeta od plemenitih kovina te proizvođača ili dobavljača predmeta od plemenitih kovina, ako je to moguće.

(3) Na omotnici inspektor navodi stranku od koje je uzeo uzorke, vrstu plemenite kovine, trgovački naziv, stupanj čistoće, broj komada uzoraka, pojedinačnu masu predmeta od plemenitih kovina i datum uzimanja uzoraka.

(4) Pisano izvješće o rezultatima ispitivanja inspektor dostavlja proizvođaču i/ili dobavljaču u roku od pet dana od dana zaprimanja ispitnog izvješća.

Članak 4.

(1) Pravna ili fizička osoba mora inspektoru besplatno staviti na raspolaganje potrebne količine predmeta od plemenitih kovina od kojih se uzimaju uzorci za ispitivanje.

(2) Troškovi ispitivanja uzoraka obračunavaju se sukladno propisu o naknadama u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina.

(3) Troškove ispitivanja uzoraka snosi proizvođač ili dobavljač ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisanim tehničkim zahtjevima u pogledu stupnja čistoće.

(4) Troškove ispitivanja uzoraka snosi Državni zavod za mjeriteljstvo ako se utvrdi da uzorci odgovaraju propisanim tehničkim zahtjevima u pogledu stupnja čistoće.

Članak 5.

Nakon provedenog ispitivanja, uzorci se vraćaju stranci od koje su uzeti.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-03/01

Urbroj: 558-01/1-17-1

Zagreb, 1. lipnja 2017.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.