Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave

NN 58/2017 (16.6.2017.), Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave

Vlada Republike Hrvatske

1282

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13, 30/14 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU, SJEDIŠTU I PODRUČJU NA KOJIMA DJELUJU PODRUČNI CARINSKI UREDI, CARINSKI UREDI I GRANIČNI CARINSKI UREDI MINISTARSTVA FINANCIJA, CARINSKE UPRAVE

I.

Ovom Odlukom se osnivaju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave, utvrđuju njihova sjedišta i područja na kojima djeluju.

II.

Područni carinski ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu djeluje u carinskim uredima Carinski ured Zagreb I, Carinski ured Zagreb II, Carinski ured Krapina, Carinski ured Varaždin, Carinski ured Koprivnica, Carinski ured Sisak i Carinski ured Karlovac i Graničnom carinskom uredu Jasenovac i Graničnom carinskom uredu Zračna luka i Pošta na područjima županija kako slijedi:

1. Carinski ured Zagreb I sa sjedištem u Zagrebu djeluje na području:

– Grada Zagreba, odnosno gradskih četvrti Črnomerec, Brezovica, Novi Zagreb zapad, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka –
jug, Trešnjevka – sjever, Donji grad i Gornji grad – Medveščak

– Zagrebačke županije, odnosno gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić, te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Stupnik i Žumberak.

2. Carinski ured Zagreb II sa sjedištem u Zagrebu djeluje na području:

– Grada Zagreba, odnosno gradskih četvrti Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb istok, Pešćenica – Žitnjak, Sesvete, Trnje i Podsljeme

– Zagrebačke županije, odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica i Vrbovec, te općina Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Orle, Rakovec i Rugvica.

3. Carinski ured Krapina sa sjedištem u Krapini djeluje na području:

– Krapinsko-zagorske županije, odnosno gradova Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar, te općina Bedekovčina, Budinšćina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hraščina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica.

4. Carinski ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu djeluje na području:

– Varaždinske županije, odnosno gradova Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice, te općina Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko

– Međimurske županije, odnosno gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog, te općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

5. Carinski ured Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici djeluje na području:

– Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno gradova Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje, te općina Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Velika Trnovitica i Zrinski Topolovac

– Koprivničko-križevačke županije, odnosno gradova Đurđevac, Koprivnica i Križevci, te općina Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.

6. Carinski ured Sisak sa sjedištem u Sisku djeluje na području:

– Sisačko-moslavačke županije, odnosno gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Sisak, Petrinja i Popovača te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina.

7. Carinski ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu djeluje na području:

– Karlovačke županije, odnosno gradova Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj, te općina Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje.

8. Granični carinski ured Jasenovac djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jasenovac, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Volinja, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hrvatska Kostajnica, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Dvor i stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Hrvatska Dubica.

9. Granični carinski ured Zračna luka i Pošta djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb.

III.

Područni carinski ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci djeluje u carinskim uredima Carinski ured Rijeka, Carinski ured Pula – Pola i Carinski ured Gospić i Graničnom carinskom uredu Ličko Petrovo Selo na područjima županija kako slijedi:

1. Carinski ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci djeluje na području:

– Primorsko-goranske županije, odnosno gradova Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko, te općina Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo i Vrbnik.

2. Carinski ured Pula-Pola sa sjedištem u Puli djeluje na području:

– Istarske županije, odnosno gradova Buje – Buie, Buzet, Labin, Novigrad – Cittanova, Pazin, Poreč – Parenzo, Pula – Pola, Rovinj – Rovigno, Umag – Umago i Vodnjan – Dignano, te općina Bale – Valle, Barban, Brtonigla – Verteneglio, Cerovlje, Fažana – Fasana, Funtana – Fontane, Gračišće, Grožnjan – Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan – Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun – Montona, Oprtalj – Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera i Žminj.

3. Carinski ured Gospić sa sjedištem u Gospiću djeluje na području:

– Ličko-senjske županije, odnosno gradova Gospić, Novalja, Otočac i Senj, te općina Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine.

4. Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ličko Petrovo Selo, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Maljevac, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Užljebić, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gejkovac stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Pašin Potok, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Bogovolja i stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Kordunski Ljeskovac.

IV.

Područni carinski ured Osijek sa sjedištem u Osijeku djeluje u carinskim uredima Carinski ured Osijek, Carinski ured Vukovar, Carinski ured Slavonski Brod i Carinski ured Virovitica i Graničnom carinskom uredu Bajakovo, Graničnom carinskom uredu Erdut, Graničnom carinskom uredu Ilok, Graničnom carinskom uredu Slavonski Brod, Graničnom carinskom uredu Županja i Graničnom carinskom uredu Stara Gradiška na područjima županija kako slijedi:

1. Carinski ured Osijek sa sjedištem u Osijeku djeluje na području:

– Osječko-baranjske županije, odnosno gradova Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo, te općina Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Draž, Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka.

2. Carinski ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru djeluje na području:

– Vukovarsko-srijemske županije, odnosno gradova Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar i Županja, te općina Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Nijemci, Nuštar, Negoslavci, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja.

3. Carinski ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu djeluje na području:

– Brodsko-posavske županije, odnosno gradova Slavonski Brod i Nova Gradiška, te općina Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornji Bogićevci, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje

– Požeško-slavonske županije, odnosno gradova Kutjevo, Lipik, Pakrac, Pleternica i Požega, te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

4. Carinski ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici djeluje na području:

– Virovitičko-podravske županije, odnosno gradova Orahovica, Slatina i Virovitica, te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Suhopolje, Špišić Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci.

5. Granični carinski ured Bajakovo djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo.

6. Granični carinski ured Erdut djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Erdut, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Batina, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Erdut i stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Osijek.

7. Granični carinski ured Ilok djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac II, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok II i stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Tovarnik.

8. Granični carinski ured Slavonski Brod djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Brod, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Šamac, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Slavonski Šamac, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Svilaj i stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u riječnom prometu Slavonski Brod.

9. Granični carinski ured Županja djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Županja, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gunja i stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Drenovci.

10. Granični carinski ured Stara Gradiška djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška.

V.

Područni carinski ured Split sa sjedištem u Splitu djeluje u carinskim uredima Carinski ured Split, Carinski ured Šibenik, Carinski ured Zadar, Carinski ured Ploče, Carinski ured Dubrovnik i Graničnom carinskom uredu Kamensko, Graničnom carinskom uredu Vinjani Donji, Graničnom carinskom uredu Metković i Graničnom carinskom uredu Karasovići na područjima županija kako slijedi:

1. Carinski ured Split sa sjedištem u Splitu djeluje na području:

– Splitsko-dalmatinske županije, odnosno gradova Hvar, Imotski, Kaštela, Komiža, Omiš, Sinj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Trilj, Trogir, Vis i Vrlika, te općina Bol, Cista Provo, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace, Jelsa, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Proložac, Pučišća, Seget, Sutivan, Šestanovac, Šolta i Zadvarje.

2. Carinski ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku djeluje na području:

– Šibensko-kninske županije, odnosno gradova Drniš, Knin, Skradin, Šibenik i Vodice, te općina Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Promina, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić.

3. Carinski ured Zadar sa sjedištem u Zadru djeluje na području:

– Zadarske županije odnosno gradova Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac, Pag i Zadar, te općina Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi i Zemunik Donji.

4. Carinski ured Ploče sa sjedištem u Pločama djeluje na području:

– Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno gradova Metković, Opuzen i Ploče, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje

– Splitsko-dalmatinske županije, odnosno gradova Makarska i Vrgorac, te općina Baška Voda, Brela, Gradac, Podbablje, Podgora, Runovići, Selca, Sućuraj, Tučepi, Zagvozd i Zmijavci.

5. Carinski ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku djeluje na području:

– Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno gradova Dubrovnik i Korčula, te općina Blato, Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka i Župa Dubrovačka.

6. Granični carinski ured Kamensko djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kamensko, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Strmica, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Ličko Dugo Polje, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Aržano, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Lička Kaldrma, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Bili Brig, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Aržano Pazar, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Dvorine i stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cera.

7. Granični carinski ured Vinjani Donji djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Vinjani Donji, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Vinjani Gornji, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Jovića Most, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Sebišina i stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Slivno.

8. Granični carinski ured Metković djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Nova Sela, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Klek, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Metković, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Orah, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Prud, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Metković, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mali Prolog, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Podprolog, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Unka, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Vukov Klanac i stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gabela Polje.

9. Granični carinski ured Karasovići djeluje na području:

– stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Karasovići, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Zaton Doli, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina, stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Čepikuće, stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica i stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Slano.

VI.

Područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi osnovani Odlukom o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave (»Narodne novine«, br. 86/13 i 65/15) koji ne mijenjaju sjedište i područje na kojima djeluju, nastavljaju s radom sukladno ovoj Odluci.

Granični carinski ured Zračna luka i Pošta, Carinski ured Vukovar, Granični carinski ured Erdut, Granični carinski ured Ilok i Granični carinski ured Slavonski Brod osnovani ovom Odlukom započet će s radom danom donošenja rješenja sukladno članku 7. stavku 6. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13, 30/14 i 115/16).

Carinski ured Zagreb II, Carinski ured Osijek, Granični carinski ured Bajakovo, Granični carinski ured Vukovar, Granični carinski ured Županja i Granični carinski ured Stara Gradiška osnovani Odlukom o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave (»Narodne novine«, br. 86/13 i 65/15) nastavljaju s radom sukladno toj Odluci, do donošenja rješenja iz stavka 2. ove točke.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave (»Narodne novine«, br. 86/13 i 65/15).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/198

Urbroj: 50301-25/27-17-3

Zagreb, 14. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.